Bán nhà số 3A/304 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 3A/304 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
1318

Bán nhà số 3A/304 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 3A/304 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

43m2
DTSD: 180m2
Lê Chân
1 tỷ 650 Thỏa thuận
Bán nhà số 6C/26/25/152 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 6C/26/25/152 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng
1315

Bán nhà số 6C/26/25/152 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 6C/26/25/152 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng

55m2
DTSD: 70m2
Lê Chân
770 triệu Thỏa thuận
Bán nhà số 37/522 Chợ Hàng mới, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 37/522 Chợ Hàng mới, Lê Chân, Hải Phòng
1312

Bán nhà số 37/522 Chợ Hàng mới, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 37/522 Chợ Hàng mới, Lê Chân, Hải Phòng

45m2
DTSD: 200m2
Lê Chân
1 tỷ 550
Bán nhà số 2/389 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 2/389 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
1300

Bán nhà số 2/389 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 2/389 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

45m2 - 54m2
DTSD:
Lê Chân
1 tỷ 700 - 1 Tỷ 900 Thỏa thuận
Bán nhà số 62/34 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 62/34 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng
1299

Bán nhà số 62/34 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 62/34 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng

28m2
DTSD:
Lê Chân
720 Triệu Thỏa thuận
Bán nhà số 5/14/116 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 5/14/116 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng
1282

Bán nhà số 5/14/116 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 5/14/116 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng

38,4m2
DTSD:
Lê Chân
650 triệu Thỏa thuận
Bán nhà số 45/152 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 45/152 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng
1265

Bán nhà số 45/152 Chợ Hàng cũ, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 45/152 Chợ Hàng cũ Lê Chân Hải Phòng,ban nha so 45/152 cho hang le chan hai phong.

50m2
DTSD: 200m2
Lê Chân
1 tỷ 900- 2 tỷ 500 Thỏa thuận
Bán nhà số 23B/464 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 23B/464 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
1255

Bán nhà số 23B/464 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 23B/464 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

45 m2
DTSD:
Lê Chân
1 tỷ 500 Thỏa thuận
Bán nhà đường Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà đường Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
1254

Bán nhà đường Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà đường Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

86m2
DTSD: 240m2
Lê Chân
1 tỷ 860 Thỏa thuận
Bán nhà số 25/96 Đường Chợ Hàng,Quận Lê Chân,TP Hải Phòng
Bán nhà số 25/96 Đường Chợ Hàng,Quận Lê Chân,TP Hải Phòng
1250

Bán nhà số 25/96 Đường Chợ Hàng,Quận Lê Chân,TP Hải Phòng

ban nha duong cho hang hai phong, bán nhà số 25/96 chợ hàng lê chân hải phòng, 25/96 cho hang hai phong.

46 m2
DTSD: 185 m2
Lê Chân
2 tỷ 350 Thỏa thuận
 < 1 2