Bán Nhà Số 2/14/89 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán Nhà Số 2/14/89 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
2403

Bán Nhà Số 2/14/89 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán Nhà Số 2/14/89 An Đà Ngô Quyền Hải Phòng, Bán Nhà Số 2/14 Ngõ 89 An Đà Ngô Quyền Hải Phòng, Ban Nha So 2/14/89 An Da, Ban Nha So 2/14 Ngo 89 An Da, Ban Nha Ngo 89 An Da, Ban Nha Trong Ngo 89 AN Da, Ban Nah Quan Ngo Quyen Hai Phong, Ban Nha Hai Phong,

35m2
DTSD: 140m2
Ngô Quyền
1 tỷ 520 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 68/75/132 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán Nhà Số 68/75/132 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
2378

Bán Nhà Số 68/75/132 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán Nhà Số 68/75/132 An Đà Ngô Quyền Hải Phòng, Bán Nhà Số 68/75 Ngõ 132 An Đà Ngô Quyền Hải Phòng, Ban Nha So 68/75/132 An Da Ngo Quyen Hai Phong, Ban Nha So 68/75 Ngo 132 An Da Ngo Quyen, Ban Nha Ngo 132 An Da Ngo Quyen, Ban Nha Trong Ngo 132 An Da, ban

40 - 50m2
DTSD: 140 - 160m2
Ngô Quyền
1 tỷ 600 - 1 tỷ 900 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 6/16/20/37 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng,
Bán Nhà Số 6/16/20/37 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng,
2193

Bán Nhà Số 6/16/20/37 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng,

Bán Nhà Số 6/16/20/37 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng; Ban nha so 6/16/20/37 An Da, Ngo Quyen, Hai Phong; Bán Nhà Trong Ngõ 37 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng; Ban Nha Trong Ngo 37 An Da, Ngo Quyen, Hai An; Bán Nhà Đường An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng; Ban nha duong

36m2
DTSD:
Ngô Quyền
740 triệu Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 4 NGÕ 132 AN ĐÀ, ĐẰNG GIANG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ SỐ 4 NGÕ 132 AN ĐÀ, ĐẰNG GIANG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
2184

BÁN NHÀ SỐ 4 NGÕ 132 AN ĐÀ, ĐẰNG GIANG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Số 4/132 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ban Nha Ngo 132 An Da, Ban Nhà Đường An Đà, Ngô Quyền, Bán Nhà Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Ban Nha Hai Phong

72m2
DTSD: 240m2
Ngô Quyền
3 tỷ 680 Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 28 PHỤ 55 NGÕ 128 AN ĐÀ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ SỐ 28 PHỤ 55 NGÕ 128 AN ĐÀ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
2137

BÁN NHÀ SỐ 28 PHỤ 55 NGÕ 128 AN ĐÀ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Số 28/55/128 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ban Nha Ngo 128 An Da, Ngo Quyen, Ban Nha Duong An Da, Ban Nha An Da, Ban Nha quan Ngo Quyen, Mua Nhà Quận Ngô Quyền, Mua Nhà Đường An Đà, Hải Phòng

48,15m2
DTSD: 144,45m2
Ngô Quyền
1 tỷ 200 Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 6/2 NGÁCH 27 NGÕ 38 AN ĐÀ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ SỐ 6/2 NGÁCH 27 NGÕ 38 AN ĐÀ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
1688

BÁN NHÀ SỐ 6/2 NGÁCH 27 NGÕ 38 AN ĐÀ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Số 6/2/27 Ngõ 38 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ban Nha So 6/2/27/38 Ngo 38 An Da, Ngo Quyen, Hai Phong, Ban Nha Trong Ngo 38 An Da, Ngo Quyen Hai Phong, Ban Nha Duong An Da, Ngo Quyen Hai Phong

54m2
DTSD: 135m2
Ngô Quyền
1 tỷ 750 Thỏa thuận
Bán nhà số 8D/55 Ngõ 132 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 8D/55 Ngõ 132 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
1419

Bán nhà số 8D/55 Ngõ 132 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán nhà số 8D/55/132 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng, Bán nhà trong ngõ 132 an đà, bán nhà ngõ 132 an đà, ban nha ngo 132 an da, ban nha trong ngo 132 an da.

55m2
DTSD:
Ngô Quyền
1 Tỷ 320VND Thỏa thuận
Bán nhà số 4A Ngõ 21 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 4A Ngõ 21 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
1387

Bán nhà số 4A Ngõ 21 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán nhà số 4A/21 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng,Bán nhà trong ngõ 21 an đà, bán nhà 4a/21 an đà,bán nhà trong ngõ 21 an đà, ban nha trong ngo 21 an da, ban nha ngo 21 an da.

42m2
DTSD:
Ngô Quyền
1 Tỷ 470 Thỏa thuận
Bán nhà số 17/19/128 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 17/19/128 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
1297

Bán nhà số 17/19/128 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán nhà số 17/19/128 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng

44m2
DTSD:
Ngô Quyền
1 Tỷ 700 Thỏa thuận
Bán nhà số 10/121  An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 10/121  An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
1246

Bán nhà số 10/121 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán nhà số 10/121 An Đà Ngô Quyền Hải Phòng,Ban nha so 10/121 an da

46 m2
DTSD:
Ngô Quyền
1 tỷ 350 Thỏa thuận