Bán Nhà Số 5/1/2 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 5/1/2 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
2662

Bán Nhà Số 5/1/2 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 5/1/2 Bùi Thị Từ Nhiên Đông Hải Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 5/1/2 Bui Thi Tu Nhien Hai An, Ban Nha Ngo 2 Bui Thi Tu Nhien, Ban Nha dong Hai, Ban Nha Quan Hai An, Mua Nha Duong Bui Thi Tu NHien, Mua Nha Hai Phong

84m2
DTSD: 220m2
Hải An
3 tỷ 350 Thỏa thuận
Bán Nhà Mặt Đường Số 104 Bùi Thị Từ Nhiên, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Mặt Đường Số 104 Bùi Thị Từ Nhiên, Hải An, Hải Phòng
2647

Bán Nhà Mặt Đường Số 104 Bùi Thị Từ Nhiên, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Mặt Đường Số 104 Bùi Thị Từ Nhiên Hải An Hải Phòng, Ban Nha Mat Duong So 104 Bui Thi Tu Nhien Hai An, Ban Nha Duong Bui Thi Tu Nhien Hai An, Ban Nha Phuong Dong Hai, Mua Nha Quan Hai An, Mua Nha Dương Bui Thi Tu Nhien

222m2
DTSD:
Hải An
Thỏa thuận
Bán Nhà Trọ 5 Gian Số 9A/79 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Trọ 5 Gian Số 9A/79 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
2594

Bán Nhà Trọ 5 Gian Số 9A/79 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Trọ 5 Gian Số 9A/79 Bùi Thị Từ Nhiên Đông Hải Hải An Hải Phòng, Ban Nha Tro 5 Gian So 9A/79 Bui Thi Tu Nhien, Ban Nha Tro Ngo 79 Bui Thi Tu Nhien, Ban Nha Duong Bui Thi Tu Nhien, Mua Nha Quan Hai An, Mua Nha Duong Bui Thi Tu NHien. Mua Nha Hai pho

130m2
DTSD:
Hải An
2 tỷ 200 Thỏa thuận
Bán Nhà Mặt Đường Số 314 Bùi Thị Từ Nhiên, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Mặt Đường Số 314 Bùi Thị Từ Nhiên, Hải An, Hải Phòng
2368

Bán Nhà Mặt Đường Số 314 Bùi Thị Từ Nhiên, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Mặt Đường Số 314 Bùi Thị Từ Nhiên Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Số 314 Bùi Thị Từ Nhiên Đông Hải Hải An Hải Phòng, Ban Nha Mat Duong So 314 Bui Thi Tu Nhien Hai An, Ban Nha So 314 Bui Thi Tu Nhien Dong hai Hai An Hai Phong, Ban Nha Duong Bui Thi Tu Nh

108m2
DTSD: 320m2
Hải An
4 tỷ 500 Thỏa thuận