Cho Thuê Căn Shophouse Số BH 06-29 Vinhomes Imperia Hồng Bàng, Hải Phòng
Cho Thuê Căn Shophouse Số BH 06-29 Vinhomes Imperia Hồng Bàng, Hải Phòng
2511

Cho Thuê Căn Shophouse Số BH 06-29 Vinhomes Imperia Hồng Bàng, Hải Phòng

Cho Thuê Căn Shophouse Số BH 06-29 Vinhomes Imperia Hồng Bàng Hải Phòng, Cho THue Can Shophouse BH 06-29 Vinhomes Imperia Hong Bang. Cho Thue Shophouse Vinhomes Imperia, Cho Thue Nha Vinhome Imperia, Thue Shophouse Vinhome, Thue Nha Vinhome Hai Phong, Mua

135m2
DTSD: 350m2
Hồng Bàng
11 triệu/phòng/tháng Thỏa thuận