Cho Thuê Nhà Số 81/5/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Cho Thuê Nhà Số 81/5/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
2586

Cho Thuê Nhà Số 81/5/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Cho Thuê Nhà Số 81/5/278 Đà Nẵng Ngô Quyền Hải Phòng, Cho Thue Nha So 81/5/278 Da Nang, Cho Thue Nha Ngo 278 Da Nang, Cho Thue Nha Duong Da Nang, Thue Nha Ngo 278 Da Nang, Thue Nha Quan Ngo Quyen, Mua Nha Hai Phong

81m2
DTSD: 200m2
Ngô Quyền
5,5 triệu/tháng Thỏa thuận
Bán Nhà Số 29A/38/278 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán Nhà Số 29A/38/278 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
2503

Bán Nhà Số 29A/38/278 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán Nhà Số 29A/38/278 Đà Nẵng Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng, Ban nha So 29A/38/278 Da Nang Ngo Quyen, Ban Nha Ngo 278 Da Nang, Ban Nha Duong Da Nang, Mua Nha Duong Da Nang, Mua Nha Hai Phong

54,8m2
DTSD: 192m2
Ngô Quyền
2 tỷ 600 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 21C Ngõ 420 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 21C Ngõ 420 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng
2433

Bán Nhà Số 21C Ngõ 420 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 21C Ngõ 420 Đà Nẵng Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Số 21C/420 Đà Nẵng Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 21C Ngo 420 Da Nang Hai An, Ban Nha So 21C/420 Da Nang Hai An, Ban Nha Ngo 420 Da Nang Hai An, Ban Nha Trong Ngo 420 Da Nang Hai An, Ban Nha Duong Da

56m2
DTSD: 174m2
Hải An
1 tỷ 850 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 12/420 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 12/420 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng
2338

Bán Nhà Số 12/420 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 12/420 Đà Nẵng Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Số 12 Ngõ 420 Đà Nẵng Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 12/420 Da Nang Hai An Hai Phong, Ban Nha Ngo 420 Da Nang Hai An, Ban Nha Duong Da Nang Hai An, Mua Nhà Đường Đà Nẵng, Bán Nhà Ngõ 420 Đà Nẵng Hải An, Ba

90m2
DTSD: 360m2
Hải An
4 tỷ Thỏa thuận
Bán Nhà Số 79A/21/239 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán Nhà Số 79A/21/239 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
2322

Bán Nhà Số 79A/21/239 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán Nhà Số 79A/21/239 Đà Nẵng Ngô Quyền Hải Phòng, Bán Nhà Số 79A/21 Ngõ 239 Đà Nẵng Ngô Quyền Hải Phòng, Ban Nha So 79A/21/239 Da Nang Ngo Quyen Hai Phong, Ban Nha Duong Da Nang Ngo Quyen, Ban Nha Quan Ngo Quyen, Mua Nha Quan Ngo Quyen Hai Phong, Mua Nh

61m2
DTSD: 180m2
Ngô Quyền
1 tỷ 520 Thỏa thuận
Bán Nhà Sô 25/279 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán Nhà Sô 25/279 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
2320

Bán Nhà Sô 25/279 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán Nhà Sô 25/279 Đà Nẵng Ngô Quyền Hải Phòng, Bán Nhà Số 25 Ngõ 279 Đà Nẵng Ngô Quyền Hải Phòng, Ban Nha So 25/279 Da Nang Ngo Quyen Hai Phong, Ban Nha Trong Ngo 279 Da Nang Ngo Quyen, Ban Nha Duong Da Nang Ngo Quyen, Mua Nha Đường Đà Nẵng Ngô Quyền

42,3m2
DTSD: 148m2
Ngô Quyền
1 tỷ 750 Thỏa thuận
Bán Nhà Lô B1 Ngõ 258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán Nhà Lô B1 Ngõ 258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
2319

Bán Nhà Lô B1 Ngõ 258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán Nhà Lô B1 Ngõ 258 Đà Nẵng Ngô Quyền Hải Phòng, Bán Nhà Mặt Đường Lô B1/258 Đà Nẵng Ngô Quyền Hải Phòng, Ban Nha Lo B1 Ngo 258 Da Nang Ngo Quyen Hai Phong, Ban Nha Ngo 258 Da Nang Ngo Quyen , Ban Nha Lo B1 Đường Đà Nẵng Ngô Quyền, Mua Nha Mat Duong Ngo

17
DTSD: 89
Ngô Quyền
1 tỷ 900 Thỏa thuận
Bán Nhà Mặt Đường Số 425 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán Nhà Mặt Đường Số 425 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
2313

Bán Nhà Mặt Đường Số 425 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán Nhà Mặt Đường Số 425 Đà Nẵng Ngô Quyền Hải Phòng, Bán Nhà Số 425 Đà Nẵng Ngô Quyền Hải Phòng, Ban Nha Mat Duong So 425 Da Nang Ngo Quyen, Ban Nha So 425 Da Nang Ngo Quyen, Ban Nha Mat Duong Da Nang Ngo Quyen, Ban Nha Quan Ngo Quyen Hai Phong, Mua Nha

120m2
DTSD: 178m2
Ngô Quyền
9 tỷ Thỏa thuận
BÁN NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 431 ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 431 ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
2239

BÁN NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 431 ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Số 431Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ban Nha So 431 Da Nang, Ngo Quyen, Hai Phong, Ban Nha Mat Duong Da Nang, Ngo Quyen, Ban Nha Đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Ban Nha Quan Ngo Quyen, Hai Phong

75m2 thực tế 120m2
DTSD: 320m2
Ngô Quyền
8 tỷ Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 431 ĐÀ NẴNG NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG.
BÁN NHÀ SỐ 431 ĐÀ NẴNG NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG.
2146

BÁN NHÀ SỐ 431 ĐÀ NẴNG NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG.

Bán nhà số 431 đà nẵng,hải an,hải phòng;ban nha so 431 da nang;ban nha mat duong so 431 da nang;bán nhà đường đà nẵng;Ban nha so 431 da nang,hai an,hai phong;Ban nha mặt đường số 431 đa nẵng,hải an,hải phòng.

75m2 thực tế 120m2
DTSD: 300m2
Ngô Quyền
7,5 tỷ Thỏa thuận