Bán Nhà Số 27/36 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 27/36 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2679

Bán Nhà Số 27/36 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 27/36 Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 27/36 Dang Hai Hai An, Ban Nha Ngo 36 Dang Hai Hai An, Ban Nha Quan hai An, Mua Nha Duong dang Hai, Mua Nha Hai phong

40m2
DTSD: 160m2
Hải An
1 tỷ 400 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 14/27/417 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 14/27/417 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2675

Bán Nhà Số 14/27/417 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 14/27/417 Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 14/27/417 Dang Hai, Ban Nha Ngo 417 Dang Hai, Ban Nha Duong Dang Hai Hai An, Mua Nha Hai Phong, Mua Nha Duong Dang Hai

41.67m2
DTSD: 135m2
Hải An
1 tỷ 080
Bán Lô đất Số 23 Khu TĐC Điểm 3, Tổ Dân Phố Số 6 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Lô đất Số 23 Khu TĐC Điểm 3, Tổ Dân Phố Số 6 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2609

Bán Lô đất Số 23 Khu TĐC Điểm 3, Tổ Dân Phố Số 6 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Lô đất Số 23 Khu TĐC Điểm 3 Tổ Dân Phố Số 6 Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Ban Lo Dat So 23 Khu TĐC Diem 3 Dang Hai, Ban Dat Khu TĐC Diem 3 Dang Hai, Ban Dat Phuong Dang Hai, Mua Dat Quan Hai An, Mua Dat Dang Hai

60m2
DTSD:
Hải An
25 triệu/m2 Thỏa thuận
Bán Nhà Ngõ 369 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Ngõ 369 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2605

Bán Nhà Ngõ 369 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Ngõ 369 Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Ban Nha Ngo 369 Dang Hai, Ban Nha Trong Ngo 369 Dang Hai, Ban Nha Duong Dang Hai, Ban Nha Quan Hai AN, Mua Nha Duong Dang Hai, Mua Nha Hai Phong

48m2
DTSD: 168m2
Hải An
1 tỷ 750 Thỏa thuận
Bán Nhà Đường Đằng Hải + Bán Lô Đất Khu TĐC Gốc Lim, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Đường Đằng Hải + Bán Lô Đất Khu TĐC Gốc Lim, Hải An, Hải Phòng
2602

Bán Nhà Đường Đằng Hải + Bán Lô Đất Khu TĐC Gốc Lim, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Đường Đằng Hải + Bán Lô Đất Khu TĐC Gốc Lim Hải An Hải Phòng, Ban Nha Duong Dang Hai Hai An, Ban Dat Khu TDC Goc Lim Hai An, Ban Nha Quan Hai An, Mua Nha Duong Dang Hai, Mua Dat Khu TDC Goc Lim, Mua Nha Hai phong

45m2
DTSD: 135m2
Hải An
1 tỷ 800 Thỏa thuận
Chuyển Nhượng Lô Đất Tổ Dân Phố Số 13 Phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Chuyển Nhượng Lô Đất Tổ Dân Phố Số 13 Phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2597

Chuyển Nhượng Lô Đất Tổ Dân Phố Số 13 Phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Chuyển Nhượng Lô Đất Tổ Dân Phố Số 13 Phường Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Chuyen Nhuong Lo Dat To Dan Pho 13 Dang Hai, Ban dat To 13 Phuong Dang Hai, Ban Dat Dang hai Hai An, Mua Dat phuong Dang Hai, Ban dat Dang hai, Mua Nha Hai phong

75m2
DTSD:
Hải An
45 triệu/m2 Thỏa thuận
Chuyển Nhượng Lô Đất Ngõ 237 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Chuyển Nhượng Lô Đất Ngõ 237 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2571

Chuyển Nhượng Lô Đất Ngõ 237 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Chuyển Nhượng Lô Đất Ngõ 237 Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Chuyen Nhuong Lo Dat Ngo 237 Dang Hai, Ban Dat Ngo 237 Dang Hai, Ban Dat Duong dang Hai, Mua Dat Ngo 237 Dang Hai, Mua Dat Quan Hai An

75m2
DTSD:
Hải An
21 triệu/m2 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 20/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 20/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2566

Bán Nhà Số 20/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 20/273 Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 20/273 Dang Hai, Ban Nha Ngo 273 Dang Hai, Ban Nha Duong Dang Hai, Ban Nha QUan Hai An, Mua Nha Ngo 273 Dang Hai, Mua Nha Hai Phong

58m2
DTSD: 220m2
Hải An
2 tỷ 950 Thỏa thuận
Chuyển Nhượng Thửa Đất Số 5A Ngõ  237 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Chuyển Nhượng Thửa Đất Số 5A Ngõ  237 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2514

Chuyển Nhượng Thửa Đất Số 5A Ngõ 237 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Hai Lô Đất Liền Kề Mặt Ngõ 237 Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Ban Hai Lo Dat Lien Ke Mat Ngo 237 Dang Hai Hai An, Ban Dat Ngo 237 Dang Hai, Ban Dat Duong Dang Hai, Mua Dat Quan Hai An, Mua Dat Ngo 237 Dang Hai, Mua Nha Hai Phong

100m2
DTSD: 100m2
Hải An
21 triệu/m2
Bán Nhà Số 3/31/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 3/31/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2500

Bán Nhà Số 3/31/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 3/31/273 Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 3/31/273 Dang Hai Hai An, Ban Nha Ngo 273 Dang Hai, Ban Nha Duong Dang Hai Hai An, Mua Nha Ngo 273 Dang Hai, Mua Nha Duong Dang Hai, Mua Nha Hai Phong

41m2
DTSD: 129m2
Hải An
1 tỷ 470 Thỏa thuận
Bán Nhà Ngách 25/369 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Ngách 25/369 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2491

Bán Nhà Ngách 25/369 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Ngách 25/369 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha So 25/369 Dang Hai, Ban Nha Ngo 369 Dang Hai, Ban Nha Duong Dang Hai, Ban Nha QUan Hai AN, Mua Nha Hai Phong

58m2
DTSD: 180m2
Hải An
1 tỷ 650 Thỏa thuận
Bán Lô Đất Tổ Dân Phố Số 8, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Lô Đất Tổ Dân Phố Số 8, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2480

Bán Lô Đất Tổ Dân Phố Số 8, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Lô Đất Tổ Dân Phố Số 8 Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Chuyển Nhượng Lô Đất Tổ Dân Phố Số 8 Phường Đằng Hải Hải An Hải Phòng, Ban Lo Dat To Dan Pho So 8 Dang Hai Hai An, Chuyen Nhuong Dat To Dan Pho 8 Dang Hai Hai An, Ban Dat Phuong Dang Hai Hai AN, Ban Da

72m2
DTSD:
Hải An
27 triệu/m2 Thỏa thuận
Bán nhà số 45/273 Đường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 45/273 Đường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
2442

Bán nhà số 45/273 Đường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán nhà số 45/273 Đường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng; Ban nha so 45/273 duong dang hai, hai an, hai phong; mua bán nhà hải phòng; mua ban nha hai phong; ban nha trong ngõ 273 đường đằng hải, hải an, hải phòng; mua nha quận lê chân; mua nha quan hai phong;

66,4m2
DTSD: 166m2
Hải An
2 tỷ 250 Thỏa thuận
Bán Nhà Mặt Đường Lô 139 TĐC Đằng Lâm 1, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Mặt Đường Lô 139 TĐC Đằng Lâm 1, Hải An, Hải Phòng
2437

Bán Nhà Mặt Đường Lô 139 TĐC Đằng Lâm 1, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Mặt Đường Lô 139 TĐC Đằng Lâm 1, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Mat Duong Lo 139 TDC Dang Lam Hai An, Ban Nha Khu TDC Dang Lam 1 Thanh To, Ban Nha Lo 139 TDC Dang Lam Hai An, Ban Nha Phuong Thanh To Hai An, Ban Nha Quan Hai An

44m2
DTSD: 110m2
Hải An
1 tỷ 900 Thỏa thuận
Bán nhà số 52 khu TĐC Nam Cầu, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 52 khu TĐC Nam Cầu, Hải An, Hải Phòng
2406

Bán nhà số 52 khu TĐC Nam Cầu, Hải An, Hải Phòng

Bán nhà số 52 khu TĐC Nam Cầu, Hải An, Hải Phòng, bán nha số 52 nam cầu, bán nhà đường trần hoàn, bán nhà gần ủy ban quận hải an

63m2
DTSD: 270m2
Hải An
4 tỷ 300 Thỏa thuận
Bán nhà số 7/67 Phương Lưu, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 7/67 Phương Lưu, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
2392

Bán nhà số 7/67 Phương Lưu, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán nhà số 7/67 Phương Lưu Đông Hải Hải An Hải Phòng, Bán nhà số 7 ngõ 67 phương lưu đông hải hải an hải phòng, bán nhà hải phòng, bán nhà phương lưu đông hải, ban nha hai phong, ban nha phuong luu, ba nha trong ngo hai phong, ban nha mat ngo, ban nha duo

200m2
DTSD: 400m2
Hải An
7.6 tỷ Thỏa thuận
 1 2 >