Bán nhà số 163 Khu tập thể Quân Đội, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 163 Khu tập thể Quân Đội, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
1337

Bán nhà số 163 Khu tập thể Quân Đội, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán nhà số 163 Khu tập thể Quân Đội, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

52.6m2
DTSD: 52.6m2
Ngô Quyền
930 triệu Thỏa thuận