Bán Nhà Số 8 Lô 5 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng
Bán Nhà Số 8 Lô 5 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng
2463

Bán Nhà Số 8 Lô 5 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng

Bán Nhà Số 8 Lô 5 Lâm Tường Lê Chân Hải Phòng, Ban Nha So 8 Lo 5 Lam Tuong Le Chan, Ban Nha Lo 5 Lam Tuong Ho Nam, Ban Nha Duong lam Tuong le Chan, Ban Nha Quan Le Chan, Mua Nha Duong lam Tuong Le Chan, Mua Nha Hai Phong

46m2
DTSD: 138m2
Lê Chân
2 tỷ 300 Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 69 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG ( HỒ ÔNG BÁO), PHƯỜNG HỒ NAM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ SỐ 69 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG ( HỒ ÔNG BÁO), PHƯỜNG HỒ NAM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG
2016

BÁN NHÀ SỐ 69 ĐƯỜNG VEN HỒ LÂM TƯỜNG ( HỒ ÔNG BÁO), PHƯỜNG HỒ NAM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Số 69 Đường Ven Hồ Lâm Tường ( Hồ Ông Báo), Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Ban Nha So 69 Ho Lam Tuong, Le Chan, Ban Nha Ho Lam Tuong, Ho Nam, Le Chan, Mua Nha Phuong Ho Nam, Le Chan, Mua Nha Quan Le Chan, Mua Nha Lam Tuong, Le Chan, Hai Phong

50m2
DTSD: 190m2
Lê Chân
3 tỷ 100 Thỏa thuận
Bán nhà số 1B lô 7 Lâm Tường, Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 1B lô 7 Lâm Tường, Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
1399

Bán nhà số 1B lô 7 Lâm Tường, Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

bán nhà 1b lô 7 lâm tường, bán nhà số 1b/7 lâm tường, bán nhà lô 7 lâm tường, ban nha 1b lo 7 lam tuong,

40-50m2
DTSD: 145m2
Lê Chân
1 tỷ 470- 1 tỷ 570
Bán nhà số 1B lô 7 Lâm Tường, Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 1B lô 7 Lâm Tường, Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
1295

Bán nhà số 1B lô 7 Lâm Tường, Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 1B lô 7 Lâm Tường, Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

40m2 - 50m2
DTSD:
Lê Chân
1 Tỷ 470 - 1 Tỷ 570
Bán nhà số 5B lô 13 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 5B lô 13 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng
1256

Bán nhà số 5B lô 13 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 5B lô 13 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng

50 m2
DTSD:
Lê Chân
1 tỷ 200