Bán Dãy Trọ Trong Ngõ 217 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán Dãy Trọ Trong Ngõ 217 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
2598

Bán Dãy Trọ Trong Ngõ 217 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán Dãy Trọ Trong Ngõ 217 Miếu Hai Xã Lê Chân Hải Phòng, Ban Day Tro Trong Ngo 217 Mieu Hai Xa, Ban Day Tro 217 Mieu Hai xa, Ban Nha Duong Mieu Hai Xa, Mua Nha Ngo 217 Mieu Hai Xa, Mua Nha Hai Phong

80m2
DTSD:
Lê Chân
Thỏa thuận
Bán Nhà Ngách 35/379 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán Nhà Ngách 35/379 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
2394

Bán Nhà Ngách 35/379 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán Nhà Ngách 35/379 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Bán Nhà Trong Ngách 35 Ngõ 379 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Ban Nha Ngach 35/379 Mieu Hai Xa Le Chan, Ban Nha Trong Ngach 35 Ngo 379 Mieu Hai Xa, Ban Nha Ngo 379 Mieu Hai Xa, Ban Nha Mieu Hai Xa

51 - 59m2
DTSD: 160m2
Lê Chân
2,6 - 2,7 tỷ Thỏa thuận
Bán Nhà Số 198A Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng.
Bán Nhà Số 198A Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng.
2329

Bán Nhà Số 198A Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng.

Bán Nhà Số 198A Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng; Ban Nha So 198a Mieu Hai Xa, Le Chan, Hai Phong; Bán Nhà Mặt Đường Số 198A Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng; Mua Nhà Hải Phòng; Mua Nha Hai Phong;

162m2
DTSD: 374m2
Lê Chân
5 tỷ 950 Có Thỏa thuận
Bán Nhà Số 7/21/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán Nhà Số 7/21/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
2325

Bán Nhà Số 7/21/22 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán Nhà Số 7/21/22 Miếu Hai Xã Lê Chân Hải Phòng, Bán Nhà Số 7/21 Ngõ 22 Miếu Hai Xã Lê Chân Hải Phòng, Ban Nha So 7/21/22 Mieu Hai Xa Le Chan Hai Phong, Ban Nha So 7/21 Ngo 22 Mieu Hai Xa, Ban Nha Ngo 22 mieu Hai Xa, Bán Nhà Đường Miếu Hai Xã, Mua Nha Gi

25,3m2
DTSD: 85
Lê Chân
900 triệu Thỏa thuận
Bán Nhà Số 7/33/78 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán Nhà Số 7/33/78 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
2307

Bán Nhà Số 7/33/78 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán Nhà Số 7/33/78 Miếu Hai Xã Lê Chân Hải Phòng, Bán Nhà Số 7/33 Ngõ 78 Miếu Hai Xã Lê Chân Hải Phòng, Ban Nha So 7/33/78 Mieu Hai Xa, Ban Nha Duong Mieu Hai Xa Le Chan, Mua Nha Quan Le Chan

50m2
DTSD: 200m2
Lê Chân
1 tỷ 880 Thỏa thuận
Bán Nhà 22E Ngõ 409 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán Nhà 22E Ngõ 409 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
2288

Bán Nhà 22E Ngõ 409 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán Nhà 22E Ngõ 409 Miếu Hai Xã Lê Chân Hải Phòng, Bán Nhà Số 22E/409 Miếu Hai Xã Lê Chân Hải Phòng, Ban Nha Ngo 409 Mieu Hai Xa, Ban Nha Le Chan, Bán Nhà Hải Phòng, Bán Nhà Đường Miếu Hai Xã, Ban Nha Duong Mieu Hai Xa, Ban Nha So 22E Mieu Hai Xa

45,7m2
DTSD:
Lê Chân
2 tỷ 150 Thỏa thuận
Bán Nhà Mặt Đường Số 217 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng.
Bán Nhà Mặt Đường Số 217 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng.
2247

Bán Nhà Mặt Đường Số 217 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng.

Bán Nhà Mặt Đường Số 217 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng; Ban Nha mat duong so 217 mieu hai xa, le chan, hai phong; bán nhà số 24/217 miếu hai xã, lê chân, hải phòng; ban nha so 24/217 mieu hai xa, le chan, hai phong; Bán nhà trong ngo 217 miếu hai xã, lê

81
DTSD: 243
Lê Chân
4 tỷ 100 Thỏa thuận
Bán nhà số 1/57/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng.
Bán nhà số 1/57/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng.
2206

Bán nhà số 1/57/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng.

Bán nhà số 1/57/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng; Ban nha so 1/57/229 mieu hai xa; bán nhà trong ngõ 229 miếu hai xã; ban nha trong ngo 229 miêu hai xa; mua nhà hải phòng; mua nha hai phong

45m2
DTSD: 180
Lê Chân
1 tỷ 750 Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 56A NGÕ 39 MIẾU HAI XÃ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ SỐ 56A NGÕ 39 MIẾU HAI XÃ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG
2202

BÁN NHÀ SỐ 56A NGÕ 39 MIẾU HAI XÃ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Số 56A/39 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Ban Nha Ngo 39 Mieu hai Xa, Ban Nha Duong Mieu Hai Xa, Le Chan, Mua Nhà Miếu Hai Xã, Mua Nhà Quận Lê Chân, Bán Nhà QUận Lê Chân, Hải Phòng

48m2
DTSD:
Lê Chân
2 tỷ 350 Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 9 NGÕ 160 MIẾU HAI XÃ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.
BÁN NHÀ SỐ 9 NGÕ 160 MIẾU HAI XÃ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.
1504

BÁN NHÀ SỐ 9 NGÕ 160 MIẾU HAI XÃ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.

BAN NHA SO 9 NGO 160 MIEU HAI XA, LE CHAN, HAI PHONG; ban nha so 9/160 mieu hai xa; le chan; ngo 160;

73,8m2
DTSD: 147,6m2
Lê Chân
1 tỷ 850VND Thỏa thuận
Bán nhà số 5A Ngõ 260 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 5A Ngõ 260 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
1429

Bán nhà số 5A Ngõ 260 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 5A/260 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Bán nhà trong ngõ 260 miếu hai xã, ban nha trong ngo 260 mieu hai xa.

45,5m2
DTSD:
Lê Chân
1 tỷ 450 Thỏa thuận
Bán nhà số 16A Ngõ 285 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 16A Ngõ 285 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
1391

Bán nhà số 16A Ngõ 285 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 16A/285 Miếu Hai Xã,Bán nhà trong ngõ 285 miếu hai xã, bán nhà ngõ 285 miếu hai xã, ban nha so 16a/285 mieu hai xa, ban nha trong ngo 285 mieu hai xa, ban nha ngo 285 mieu hai xa.

54m2
DTSD:
Lê Chân
1 Tỷ 680 Thỏa thuận
Bán nhà số 28/39 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 28/39 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
1367

Bán nhà số 28/39 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 28/39 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng, ban nha so 28/39 mieu hai xa, bán nhà đường miếu hai xã

50m2
DTSD: 100m2
Lê Chân
1 tỷ Thỏa thuận
Bán nhà số 2/5/360 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 2/5/360 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
1347

Bán nhà số 2/5/360 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 2/5/360 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng, ban nha so 2/5/360 mieu hai xa, BÁN NHÀ MIẾU HAI XÃ, bán nhà số 2/5/360 miếu hai xã

39m2
DTSD: 60m2
Lê Chân
790 triệu Thỏa thuận
Bán nhà số 4/73/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 4/73/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
1339

Bán nhà số 4/73/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 4/73/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng,Ban Nha So 4 ngach 73 ngo 229 mieu hai xa le chan hai phong, ban nha so 4/73/229 mieu hai xa le chan hai phong

67,1m2
DTSD:
Lê Chân
1 Tỷ 660 Thỏa thuận
Bán nhà số 41A/10/202 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 41A/10/202 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
1331

Bán nhà số 41A/10/202 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Bán nhà số 41A/10/202 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

52m2
DTSD: 182m2
Lê Chân
1 tỷ 450 Thỏa thuận
 1 2 >