Bán Nhà Mặt Đường Số 336 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Mặt Đường Số 336 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
2660

Bán Nhà Mặt Đường Số 336 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Mặt Đường Số 336 Ngô Gia Tự Hải An Hải Phòng, Ban Nha Mat Duong So 336 Ngo Gia Tu, Ban Nha Mat Duong Ngo Gia Tu, Ban Nha Quan Hai An, Mua Nha Duong Ngo Gia Tu, Mua Nha Hai Phong

35m2
DTSD: 67,5m2
Hải An
2 tỷ 300 Thỏa thuận
Bán Dãy Nhà Số 32/639 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Bán Dãy Nhà Số 32/639 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
2636

Bán Dãy Nhà Số 32/639 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

Bán Dãy Nhà Số 32/639 Ngô Gia Tự Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 32/639 Ngo Gia Tu, Ban Nha Ngo 639 Ngo Gia Tu, Ban Nha Duong Ngo Gia Tu, Mua Nha Ngo 639 Ngo Gia Tu, Mua Nha Hai Phong

50m2
DTSD: 150m2
Hải An
1 tỷ 900 Thỏa thuận
Chuyển Nhượng Lô Đất Mặt Đường Số 615 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Chuyển Nhượng Lô Đất Mặt Đường Số 615 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
2572

Chuyển Nhượng Lô Đất Mặt Đường Số 615 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

Chuyển Nhượng Lô Đất Mặt Đường Số 615 Ngô Gia Tự Hải An Hải Phòng, Chuyen Nhuong Lo Dat Mat Duong So 615 Ngo Gia Tu, Ban Lo Dat So 615 Ngo Gia Tu, Ban Dat Mat Duong Ngo Gia Tu, Mua Dat Duong Ngo Gia Tu

80
DTSD:
Hải An
61,5 triệu/m2 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 15/120 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 15/120 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
2482

Bán Nhà Số 15/120 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 15/120 Ngô Gia Tự Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Số 15 Ngõ 120 Ngô Gia Tự Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 15/120 Ngo Gia Tu Hai An, Ban Nha So 15 Ngo 120 Ngo Gia Tu Hai AN, Ban Nha Ngo 120 Ngo Gia Tu Hai An, Mua Nha Trong Ngo 120 Ngo Gia Tu Hai An, Ban

61,5m2
DTSD: 220m2
Hải An
2 tỷ 650 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 5/615 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 5/615 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
2445

Bán Nhà Số 5/615 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 5/615 Ngô Gia Tự Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 5/615 Ngo Gia Tu Hai An, Ban Nha Ngo 615 Ngo Gia Tu Hai An, Ban Nha Duong Ngo Gia Tu, Ban Nha Trong Ngo 615 Duong Ngo Gia Tu Hai An, Mua Nha Quan hai An, Mua Nha Hai Phong, Mua Nha Duong Ngo Gia Tu

45 - 56m2
DTSD: 135 - 160m2
Hải An
1 tỷ 500 - 1 tỷ 650 Thỏa thuận
Bán Nhà Trong Ngõ 313 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Trong Ngõ 313 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
2444

Bán Nhà Trong Ngõ 313 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Trong Ngõ 313 Ngô Gia Tự Hải An Hải Phòng, Ban Nha trong Ngo 313 Ngo Gia Tu, Ban Nha Ngo 313 Duong Ngo Gia Tu, Ban Nha Duong Ngo Gia Tu, Ban Nha Quan hai An, Mua Nha Duong Ngo Gia Tu, Mua Nha Hai Phong

50m2
DTSD: 170m2
Hải An
1 tỷ 800 Thỏa thuận
Bán Nhà Ngõ 351 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Ngõ 351 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
2371

Bán Nhà Ngõ 351 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Ngõ 351 Ngô Gia Tự Hải An Hải Phòng, Bán Trong Ngõ 351 Ngô Gia Tự Hải An Hải Phòng, Ban Nha Ngo 351 Ngo Gia Tu Hai An, Ban Nha So 2 Ngo 351 Ngo Gia Tu Hai An, Ban Nha Ngo 351 Ngo Gia Tu, Ban Nha Trong Ngo 351 Ngo Gia Tu, Ban Nha QUan Hai An,

54m2
DTSD: 243m2
Hải An
2 tỷ 850 Thỏa thuận
Chuyển Nhượng Lô Đất Khu TĐC Sao Sáng, Hải An, Hải Phòng
Chuyển Nhượng Lô Đất Khu TĐC Sao Sáng, Hải An, Hải Phòng
2238

Chuyển Nhượng Lô Đất Khu TĐC Sao Sáng, Hải An, Hải Phòng

Ban Dat Khu TDC Sao Sang, Hai An, Mua Nha Hai Phong Ban Dat TDC Sao Sang, Hai An, Mua Nha Tai Hai Phong Bán Đất Sao Sáng, Hải An, MUa NHà Hải Phòng Chuyển Nhượng Đất TĐC Sao Sáng, Hải An.

56,1m
DTSD:
Hải An
1 tỷ 720 Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 6A NGÕ 385 NGÔ GIA TỰ, ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ SỐ 6A NGÕ 385 NGÔ GIA TỰ, ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HẢI PHÒNG
2204

BÁN NHÀ SỐ 6A NGÕ 385 NGÔ GIA TỰ, ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Số 6A/385 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha 6A/385 Ngo Gia Tu, Hai AN, Ban Nha Trong Ngo 385 Ngo Gia Tu, Hai An, Ban Nha Đường Ngô Gia Tự, Hải AN, Ban Nha Ngo Gia Tu, Ban Nha Quan Hai An, Hai Phong, Mua Nha Hai Phong

72,6m2
DTSD: 210m2
Hải An
1 tỷ 850 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 3 Ngõ 722 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng.
Bán Nhà Số 3 Ngõ 722 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng.
2190

Bán Nhà Số 3 Ngõ 722 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng.

Bán Nhà Số 3/722 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng; Ban Nha So 2/722 ngo gia tu, hai an, hai phong; Bán nhà số 3/722 ngô gia tự, hải an, hải phòng, ban nha so 3/722 ngo gia tu, hai an, hai phong; bán nhà trong ngõ 722 ngô gia tự, hải an, hải phòng; ban nha tr

55-58m2
DTSD: m2
Hải An
2 tỷ 070 Thỏa thuận
BÁN NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 137 KHU TĐC SAO SÁNG, 618 NGÔ GIA TỰ, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 137 KHU TĐC SAO SÁNG, 618 NGÔ GIA TỰ, HẢI AN, HẢI PHÒNG
2166

BÁN NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 137 KHU TĐC SAO SÁNG, 618 NGÔ GIA TỰ, HẢI AN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Mặt Đường Số 137 Khu TĐC Sao Sáng, 618 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Mat Duong 137/618 Ngo Gia Tu, Hai An, Ban Nha Mat Duong So 137 TĐC Sao Sang, Ban Nha Mat Duong Khu TĐc Sao Sáng, 618 Ngô Gia Tự, Hải AN, Hải Phòng

60m2
DTSD: 241m2
Hải An
4 tỷ 100 Thỏa thuận