Bán Nhà Số 9/43/136 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán Nhà Số 9/43/136 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
2552

Bán Nhà Số 9/43/136 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán Nhà Số 9/43/136 Ngô Quyền Máy Chai Ngô Quyền Hải Phòng, Ban Nha So 9/43/136 Ngo Quyen May Chai Ngo Quyen, Ban Nha Ngo 136 Ngo Quyen May Chai, Ban Nha Duong Ngo Quyen, Mua Nha Ngo 136 Ngo Quyen, Mua Nha Quan Ngo Quyen

23m2
DTSD:
Ngô Quyền
410 triệu Thỏa thuận