Bán Nhà Số 40/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán Nhà Số 40/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
2615

Bán Nhà Số 40/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán Nhà Số 40/63 Phố Cấm Gia Viên Ngô Quyền Hải Phòng, Ban Nha So 40/63 Pho Cam Gia Vien, Ban Nha Ngo 63 Pho Cam Ngo Quyen, Ban Nha Duong Pho Cam, Mua Nha Ngo 63 Pho Cam, Mua Nha Quan Ngo Quyen

44m2
DTSD: 176m2
Ngô Quyền
2 tỷ 650 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 22/63 Phố Cấm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán Nhà Số 22/63 Phố Cấm, Ngô Quyền, Hải Phòng
2478

Bán Nhà Số 22/63 Phố Cấm, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán Nhà Số 22/63 Phố Cấm Ngô Quyền Hải Phòng, Bán Nhà Số 22 Ngõ 63 Phố Cấm Ngô Quyền Hải Phòng, Ban Nha So 22/62 Pho Cam Ngo Quyen Hai Phong, Ban Nha Trong Ngo 63 Pho Cam Ngo Quyen, Ban Nha 22 Ngo 62 Pho Cam Ngo Quyen, Ban Nha Quan Ngo QUyen, Mua Nha Hai

34m2
DTSD: 136m2
Ngô Quyền
2 tỷ 500 Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 2 NGÁCH 58 NGÕ 63 PHỐ CẤM, GIA VIÊN, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ SỐ 2 NGÁCH 58 NGÕ 63 PHỐ CẤM, GIA VIÊN, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
2304

BÁN NHÀ SỐ 2 NGÁCH 58 NGÕ 63 PHỐ CẤM, GIA VIÊN, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Số 2/58/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ban Nha 2/58/63 Pho Cam, Ngo Quyen, Ban Nha Ngo 63 Pho Cam, Ngo Quyen, Hai Phong, Ban Nha Trong Ngo 63 Pho Cam, Ban Nha Dường Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

74,29m²
DTSD: 231m²
Ngô Quyền
2 tỷ 700
Bán nhà số 3/158 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 3/158 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
1379

Bán nhà số 3/158 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán nhà số 3/158 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, ban nha so 3/158 pho cam, bán nhà đường phố cấm

40m2
DTSD: 120m2
Ngô Quyền
1 tỷ 100 Thỏa thuận
Bán nhà số 55/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 55/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
1357

Bán nhà số 55/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán nhà số 55/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, ban nha so 55/63 pho cam, BAN NHA SO 55/63 PHO CAM, ban nha 55/63 pho cam.

35m2
DTSD:
Ngô Quyền
1 Tỷ 700
Bán nhà số 58/63 Phố Cấm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 58/63 Phố Cấm, Ngô Quyền, Hải Phòng
1340

Bán nhà số 58/63 Phố Cấm, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán nhà số 58/63 Phố Cấm, Ngô Quyền, Hải Phòng, BAN NHA SO 58 NGO 63 PHO CAM NGO QUYEN HAI PHONG, BAN NHA 58/63 PHO CAM NGO QUYEN HAI PHONG

59m2
DTSD:
Ngô Quyền
Thỏa thuận