Bán Nhà Số 19/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 19/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
2561

Bán Nhà Số 19/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 19/383 Phủ Thượng Đoạn Đông Hải 1 Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 19/383 Phu Thuong doan Dong Hai, Ban Nah Ngo 383 Phu Thuong Doan, Ban Nha Duong Phu Thuong Doan, Ban Nha Dong Hai, Mua Nha Ngo 383 Phu Thuong Doan

160m2
DTSD: 330m2
Hải An
6 tỷ 600 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 3B/23/149 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 3B/23/149 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
2522

Bán Nhà Số 3B/23/149 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 3B/23/149 Phủ Thượng Đoạn Đông Hải 1 Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 3B/23/149 Phu Thuong Doan Dong Hai, Ban Nha Ngo 149 Phu Thuong Doan, Ban Nha Duong Phu Thuong Doan Dong Hai, Mua Nha Quan hai An, Mua Nha Hai phong

70,6m2
DTSD: 180m2
Hải An
1 tỷ 800 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 29/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải phòng
Bán Nhà Số 29/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải phòng
2486

Bán Nhà Số 29/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải phòng

Bán Nhà Số 29/383 Phủ Thượng Đoạn Đông Hải Hải An Hải phòng, Ban Nha So 29/383 Phu Thuong Doan Dong Hai, ban nha ngo 383 phu thuong doan hai an, ban nha dương phu thuong doan, mua nha quan hai an, mua nha hai phong

80m2
DTSD: 260m2
Hải An
3 tỷ 950 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 8/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 8/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
2484

Bán Nhà Số 8/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 8/383 Phủ Thượng Đoạn Đông Hải 1 Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 8/383 Phu Thuong Doan Dong Hai 1, Ban Nha Ngo 383 Phu Thuong Doan, Ban Nha Duong Phu Thuong Doan, Mua Nha Ngo 383 Phu Thuong Doan, Mua Nha Hai Phong

80m2
DTSD: 295m2
Hải An
3 tỷ 600 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 48/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 48/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
2419

Bán Nhà Số 48/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 48/383 Phủ Thượng Đoạn Đông Hải Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Số 48 Ngõ 383 Phủ Thượng Đoạn Đông Hải Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 48/383 Phu Thuong Doan Dong Hai Hai AN, Ban Nha 48 Ngo 383 Phu Thuong Doan Hai An, Ban Nha Ngo 383 Phu Thuong Doan Hai

80m2
DTSD: 280m2
Hải An
3 tỷ 500 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 1/415 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 1/415 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải Phòng
2357

Bán Nhà Số 1/415 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 1/415 Phủ Thượng Đoạn Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Số 1 Ngõ 415 Phủ Thượng Đoạn Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 1/415 Phu Thuong Doan Hai An Hai Phong, Ban Nha Ngo 415 Phu Thuong Doan Hai AN, Ban Nha Duong Phu Thuong Doan Hai An, Ban Nha Quan Hai An,

40m2
DTSD: 160m2
Hải An
1 tỷ 690 Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 39A NGÕ 383 PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, ĐÔNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ SỐ 39A NGÕ 383 PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, ĐÔNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
1928

BÁN NHÀ SỐ 39A NGÕ 383 PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, ĐÔNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Số 39A Ngõ 383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha 39A/383 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Duong Phu Thuong Doan, Hai An, Ban Nha 383 Phu Thuong Doan, Dong Hai

62m2
DTSD: 248m2
Hải An