Bán Nhà Số 144A Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 144A Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
2415

Bán Nhà Số 144A Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 144A Thư Trung 2 Đằng Lâm Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Mặt Đường Số 144A Thư Trung 2 Đằng Lâm Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 144A Thu Trung 2 Dang Lam, Ban Nha Mat Duong So 144A Thu Trung 2 Dang Lam, Ban Nha Duong Thu Trung 2 Dang Lam, Ban Nha Quan

90m2
DTSD: 360m2
Hải An
4 tỷ 850 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 75B Dự Án 833 Thư Trung 2, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 75B Dự Án 833 Thư Trung 2, Hải An, Hải Phòng
2387

Bán Nhà Số 75B Dự Án 833 Thư Trung 2, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 75B Dự Án 833 Thư Trung 2, Hải An, Hải Phòng, Bán Nhà Mặt Đường Số 75B Dự Án 833 Ngõ 193 Văn Cao Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 75B Du An 833 Thu Trung 2 Hai An, Ban Nha Mat Duong So 75B Du An 833 Ngo 193 Van Cao, Ban Nha Du An 833 Thu Trung 2,

88m2
DTSD: 352m2
Hải An
3 tỷ 950 Thỏa thuận
Bán Nhà Mặt Đường Số 99 Thư Trung 1,Hải An,Hải Phòng
Bán Nhà Mặt Đường Số 99 Thư Trung 1,Hải An,Hải Phòng
2316

Bán Nhà Mặt Đường Số 99 Thư Trung 1,Hải An,Hải Phòng

Bán Nhà Mặt Đường Số 99 Thư Trung 1 Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Mặt Đường Số 99 Thư Trung Đằng Lâm Hải An Hải Phòng, Ban Nha Mat Duong So 99 Thu Trung 1 Hai An, Ban Nha So 99 Thu Trung Dang Lam, Mua Nha Duong Thu Trung Hai An, Mua Nha Phuong Dang Lam, Bán N

90m2
DTSD: 270m2
Hải An
3 tỷ 300 Thỏa thuận