Bán Nhà Mặt Ngõ 99 Đường Tiền Phong, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Mặt Ngõ 99 Đường Tiền Phong, Hải An, Hải Phòng
2472

Bán Nhà Mặt Ngõ 99 Đường Tiền Phong, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Mặt Ngõ 99 Đường Tiền Phong Hải An Hải Phòng, Ban Nha Mat Ngo 99 Tien Phong Hai An, Ban Nha trong Ngo 99 Tien Phong Hai An, Ban Nha Duong Tien Phong Hai An, Ban Nha QUan hai An, Mua Nha Duong Tien Phong, Mua Nha Hai Phong

45m2
DTSD: 160m2
Hải An
1 tỷ 250 - 1 tỷ 500 Thỏa thuận
BÁN DÃY NHÀ SỐ 247 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN DÃY NHÀ SỐ 247 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
2186

BÁN DÃY NHÀ SỐ 247 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà 247 Tiền Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Duong tien Phong, Ban Nha Tien Phong, Hai An, Bán Nhà Quận Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Hai Phong

45m2
DTSD: 180m2
Hải An
1 tỷ 302 Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 5B3 NGÕ 99 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ SỐ 5B3 NGÕ 99 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
2173

BÁN NHÀ SỐ 5B3 NGÕ 99 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG

Bán NHà Số 5B3/99 Tiền Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Ngo 99 Tien Phong, Hai AN, Ban Nha 5b3/99 Tien Phong, Bán Nhà Đường Tiền Phong, Đằng Hải, Ban Nha Phường Đằng Hải, Hải AN, Hải Phòng

40m2
DTSD: 120m2
Hải An
1 tỷ 180 Thỏa thuận
BÁN NHÀ NGÕ 99 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ NGÕ 99 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
2161

BÁN NHÀ NGÕ 99 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Trong Ngõ 99 Tiền Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Ngo 99 Tien Phong, Hai An, Hai Phong, Ban Nha Trong Ngo Duong Tiền Phong, Bán Nhà Tiền Phong, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Quan Hải An.

34 - 40m2
DTSD: 150m2
Hải An
870 triệu - 1 tỷ 200 Thỏa thuận
BÁN NHÀ TRONG NGÕ 132 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ TRONG NGÕ 132 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG
2052

BÁN NHÀ TRONG NGÕ 132 TIỀN PHONG, ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG

Bán NHà Trong Ngõ 132 Tiền Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Ngo 132 Tien Phong, Dang Hai, Ban Nha Duong Tien Phong, Hai An, Hai Phong, Mua NHa Duong Tiền Phong, Mua Nha Quận Hải An, Hai Phong, Mua Ban Nha Dat Hai Phong, Ban Nha Hai Phong

44m2
DTSD: 132m2
Hải An
900 triệu- 1 tỷ 200 Thỏa thuận
BÁN NHÀ TRONG NGÕ TIỀN PHONG, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ TRONG NGÕ TIỀN PHONG, HẢI AN, HẢI PHÒNG
1918

BÁN NHÀ TRONG NGÕ TIỀN PHONG, HẢI AN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà trong Ngõ Tiền Phong, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Trong Ngo Tien Phong, Hai An, Hai Phong, Ban Nha Duong tien Phong, Hai An, Hai Phong, Ban Nha Tien Phong, Hai An, Hai Phong, Mua Ban Nha Dat Hai Phong, Ban Nha Hai Phong

m2
DTSD:
Hải An