Bán Nhà Số 14K/163 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 14K/163 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
2652

Bán Nhà Số 14K/163 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 14K/163 Trung Hành Đằng Lâm Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 14K/163 Trung Hanh Dang lam, Ban Nha Ngo 163 Trung Hanh Hai An, Ban Nha Dương Trung Hanh, Ban Nha Quan Hai An, Mua Nha Duong Trung Hanh Hai An, Mua Nha Hai Phong

41.5m2
DTSD: 122.7m2
Hải An
1 tỷ 400 Thỏa thuận
Cho Thuê Nhà Số 60 Lô 14 Trung Hành 8, Hải An, Hải Phòng
Cho Thuê Nhà Số 60 Lô 14 Trung Hành 8, Hải An, Hải Phòng
2630

Cho Thuê Nhà Số 60 Lô 14 Trung Hành 8, Hải An, Hải Phòng

Cho Thuê Nhà Số 60 Lô 14 Trung Hành 8 Hải An Hải Phòng, Cho Thue Nha So 80 Lo 14 Trung Hanh 8, Cho Thue Nha Duong Trung Hanh 8, Cho Thue Nha Quan Hai An, Thue Nha Duong Trung Hanh, Thue Nha Hai Phong, mua Nha Hai phong

60m2
DTSD: 315m2
Hải An
25 triệu/ tháng Thỏa thuận
Bán Nhà Số 21/54 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 21/54 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
2589

Bán Nhà Số 21/54 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 21/54 Trung Hành Đằng Lâm Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 21/54 Trung hanh, Ban Nha Ngo 54 Trung Hanh, Ban Nha Duong Trung Hanh, Ban Nha Quan Hai An, Mua Nha Ngo 54 Trung Hanh, Mua Nha Hai phong

52m2
DTSD:
Hải An
1 tỷ 050 Thỏa thuận
Bán Nhà Trong Ngõ 54 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Trong Ngõ 54 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
2587

Bán Nhà Trong Ngõ 54 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Ngõ 54 Trung Hành Đằng Lâm Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Trong Ngõ 54 Trung Hành Hải An Hải Phòng, Ban Nha Ngo 54 Trung Hanh Dang Lam Hai An, Ban Nha Trong Ngo 54 Trung Hanh Hai An Hai Phong, Ban Nha duong Trung Hanh, Ban Nha Phuong Dang Lam Hai An, B

60m2
DTSD: 160m2
Hải An
1 tỷ 750 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 58/105 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 58/105 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
2555

Bán Nhà Số 58/105 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 58/105 Trung Hành Đằng Lâm Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 58/105 Trung Hanh Dang lam Hai An, Ban Nha Ngo 105 Trung Hanh Dang lam, Ban Nha Duong Trung Hanh, Mua Nha Duong Trung Hanh, Mua Nha Hai Phong

63,5m2
DTSD: 150
Hải An
1 tỷ 470 Thỏa thuận
Bán Nhà Ngõ 105 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Ngõ 105 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng
2439

Bán Nhà Ngõ 105 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Ngõ 105 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Ngo 105 Trung Hanh Hai An, ban Nha Duong Trung Hanh, Ban Nha Trong Ngo 105 Trung Hanh, Ban Nha Quan Hai An, Mua Nha ngo 105 Trung Hanh, Mua Nha Hai Phong

73
DTSD: 160m2
Hải An
1 tỷ 780 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 9B/149 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 9B/149 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng
2367

Bán Nhà Số 9B/149 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 9/149 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Ngo 149 Trung Hanh, Ban Nha Đường Trung Hành, Hải AN, Ban Nha QUan Hai An, Hai Phong, Bán Dãy Nhà Ngõ 149 Trung Hành

54m2
DTSD: 255m2
Hải An
2 tỷ 500 Thỏa thuận
Bán Nhà Ngõ 46 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Ngõ 46 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
2342

Bán Nhà Ngõ 46 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Ngõ 46 Trung Hành Đằng Lâm Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Trong Ngõ 46 Trung Hành Đằng Lâm Hải An Hải Phòng, Ban Nha Ngo 46 Trung Hanh Dang Lam Hai An, Ban Nha Trong Ngo 46 Trung Hanh Hai An, Ban Nha Duong Trung Hanh Dang Lam, Ban Nha Duong Trung Hanh

51m2
DTSD: 140m2
Hải An
1 tỷ 520 Thỏa thuận
Bán nhà số 16-18/163 Trung Hành-Hải An-Hải Phòng
Bán nhà số 16-18/163 Trung Hành-Hải An-Hải Phòng
2297

Bán nhà số 16-18/163 Trung Hành-Hải An-Hải Phòng

Bán nhà số 16-18/163 Trung Hành-Hải An-Hải Phòng, Ban nha so 16-18/163 trung hanh hai an hai phong, bán nhà số 16/163 trung Hnahf hải an hải phòng, bán nhà số 18/163 trung lực hải an hải phòng, ban nha so 16/163 trung hanh hai an hai phong

48,5m - 51,5m
DTSD: 175m2
Hải An
1 tỷ 850 - 1 tỷ 900 Thỏa thuận
BÁN NHÀ VÀ ĐẤT SỐ 27 NGÕ 66 TRUNG HÀNH, ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ VÀ ĐẤT SỐ 27 NGÕ 66 TRUNG HÀNH, ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HẢI PHÒNG
1987

BÁN NHÀ VÀ ĐẤT SỐ 27 NGÕ 66 TRUNG HÀNH, ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Và Đất Số 27/66 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Trong Ngo 66 Trung Hanh, Dang Lam, Hai An, Ban Nha Duong Trung Hanh, Dang Lam, Hai An, Mua Ban Nha Dat Hai Phong, Mua Bán Nhà Đất Hải Phòng

70m2
DTSD:
Hải An
990 triệu Thỏa thuận