Bán Nhà Số 6/40/214 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 6/40/214 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
2666

Bán Nhà Số 6/40/214 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 6/40/214 Trung Lực Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 6/40/214 Trung Luc, Ban Nha Ngo 214 Trung Luc, Ban Nha Duong Trung Luc, Mua Nha Quan Hai An, Mua Nha Duong Trung Luc, Mua Nha Hai Phong

42m2
DTSD: 126m2
Hải An
1 tỷ 800 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 2/214 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 2/214 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
2620

Bán Nhà Số 2/214 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 2/214 Trung Lực Đằng Lâm Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 2/214 Trung Luc Dang lam, Ban Nha Ngo 214 Trung Luc Hai An, Ban Nha Trong Ngo 214 Trung Luc, Ban Nah Duong Trung Luc, Mua Nha Quan hai An, Mua Nha Trung Luc

61m2
DTSD: 189m2
Hải An
3 tỷ 100 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 34/27/90 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 34/27/90 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
2448

Bán Nhà Số 34/27/90 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 34/27/90 Trung Lực Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 34/27/90 Trung Luc Hai An, Ban Nha Ngo 90 Trung Luc Hai An, Ban Nha Duong Trung Luc Hai An, Ban Nha Quan Hai An, Mua Nha Duong Trung Luc, Mua Nha Ngo 90 Trung Luc, Mua Nha Quan Hai AN

42m2
DTSD: 140m2
Hải An
1 tỷ 680 Thỏa thuận
Bán Nhà Số 45/14/162 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
Bán Nhà Số 45/14/162 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
2422

Bán Nhà Số 45/14/162 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng

Bán Nhà Số 45/14/162 Trung Lực Hải An Hải Phòng, Bán Nhà Mặt Đường Tuyến 2 Số 45/14/162 Trung Lực Hải An Hải Phòng, Ban Nha So 45/162 Trung Luc Hai An, Ban Nha Mat Duong Tuyen 2 45/162 Trung Luc Hai An, Ban Nha Ngo 162 Trung Luc Hai An,

50,1m2
DTSD: 240m2
Hải An
2 tỷ 880 Thỏa thuận
BÁN NHÀ TRONG NGÕ 229 TRUNG LỰC, ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ TRONG NGÕ 229 TRUNG LỰC, ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HẢI PHÒNG
2259

BÁN NHÀ TRONG NGÕ 229 TRUNG LỰC, ĐẰNG LÂM, HẢI AN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Trong Ngõ 229 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Ban Nha Ngo 229 Trung Luc, Dang Lam, Hai AN, Ban Nha 229 Trung Luc, Bán nHà Ngõ 229 Trung Lực, Bán nHà Đằng Lâm, Hải AN, Ban snHà QUận Hải AN, Hải Phòng

55 - 80m2
DTSD: m2
Hải An
2 tỷ 250 - 2 tỷ 550 Thỏa thuận