BÁN NHÀ SỐ 8 NGÕ 40 VĨNH TIẾN 2, VĨNH NIỆM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ SỐ 8 NGÕ 40 VĨNH TIẾN 2, VĨNH NIỆM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG
1921

BÁN NHÀ SỐ 8 NGÕ 40 VĨNH TIẾN 2, VĨNH NIỆM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG

Bán Nhà Số 8/40 Vĩnh Tiến 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Ban Nha 8/40 Vinh Tien 2, Le Chan, Hai Phong, Ban Nha Trong Ngo 40 Vinh Tien 2, Ban Nha Duong Vinh Tien 2, Le Chan, Hai Phong, Mua Ban Nha Hai Phong

m2
DTSD:
Lê Chân
BÁN NHÀ SỐ 1 NGÕ 45 VĨNH TIẾN 2, VĨNH NIỆM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.
BÁN NHÀ SỐ 1 NGÕ 45 VĨNH TIẾN 2, VĨNH NIỆM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.
1560

BÁN NHÀ SỐ 1 NGÕ 45 VĨNH TIẾN 2, VĨNH NIỆM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.

BÁN NHÀ SỐ 1/45 VĨNH TIẾN 2 HẢI PHÒNG , Ban Nha So 1 Ngo 45 Vinh Tien, Ban Nha Ngo 45 Vinh Tien, Ban Nha Trong Ngo 45 Vinh Tien, Bán Nhà 1/45 Vĩnh Tiến 2, BÁN NHÀ TRONG NGÕ 45 VĨNH TIẾN 2, bán nhà trong ngõ 45 vĩnh tiến 2 vĩnh niệm .

51m2
DTSD: 200m2
Lê Chân
1 tỷ 800 Thỏa thuận
BÁN NHÀ SỐ 1 NGÕ 45 VĨNH TIẾN 2, VĨNH NIỆM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.
BÁN NHÀ SỐ 1 NGÕ 45 VĨNH TIẾN 2, VĨNH NIỆM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.
1503

BÁN NHÀ SỐ 1 NGÕ 45 VĨNH TIẾN 2, VĨNH NIỆM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.

BÁN NHÀ SỐ 1/45 VĨNH TIẾN 2 HẢI PHÒNG ,bán nhà 1/45 vĩnh tiến 2,bất động sản liên minh, BÁN NHÀ TRONG NGÕ 45 VĨNH TIẾN 2, bán nhà trong ngõ 45 vĩnh tiến 2 vĩnh niệm lê chân, NHÀ ĐẤT LIÊN MINH, nhà đất liên minh

51m2
DTSD: 200m2
Lê Chân
1 tỷ 800 Thỏa thuận